top
Countries
News Category
Regions
Languages
Content for Second tab
Content for Third tab
close Select media

श्रीमतीको सहमतिबेगर राखिने यौनसम्पर्क वैवाहिक बलात्कार नहुने

पतिले पत्नीको सहमतिविना यौनसम्पर्क राखेमा पतिले वैवाहिक बलात्कार गरेको नठहरिने भारतको एक अदालतले ठहर गरेको छ । गुजरातको उच्च न्यायालयले पत्नी १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर...