All Public Figure
Durgesh Thapa
Kedar Ghimire
Sandeep Lamichhane
Nepathya
Nawayug Shrestha
Hridaya Ram Thani
Gyanendra Bir Bikram Shah
Sweta Khadka
Milan Lama
Narayan Kaji Shrestha
Mr. Shakti Basnet
Prakreeti Shrestha
Mohan Baidhya
Pashupati Sharma
Sujata Koirala
Ishwor Pokhrel Abiral
Mahant Thakur
Manisha Koirala
Binod Paudel
Sarbendra Khanal
Jhalanath Khanal
Upendra Yadav
Sagar Pun
Dhani Ram Paudel
Namrata Sapkota
Arjun Narsingh KC
Nabina Lama
Menuka Pradhan
Bharat Khawas
Nisha Adhikari