All Public Figure
Ranjit Rae
Januka Rai
Deeya Pun
Dilnath Giri
Hemanta Sharma
Santosh Paudel
Raj Ghimire
Srijana Subba
Garima Panta
Mahesh Acharya
Uges limbu
Arjun Kharel
Arpan Thapa
Anuradha Koirala
Sabin Shrestha
Ratan Subedi
Rajendra Kandel
Kul Chandra Gautam
Roshni Khatri
Sunita Danuwar
Satya Raj Acharya
Dinesh Kafle
Palpasa Dangol
Zenisha Moktan
Bhanu Bhakta Dhakal
Manju Poudel
Sampada Baniya
Jagadish Ghimire
Manoj Raj
Sharad Vesawkar