All Public Figure
Sanjay Gupta
Usha Poudel
Tika Pun
Birahi Karki
Dinesh Kafle
Kiran KC
Aakash Adhikari
C. K. Lal
Prakash Ojha
Mahesh Acharya
Evana Manandhar
Dilnath Giri
Bijay Thapa
Prabal Gurung
Kanakmani Dixit
Rajina Rimal
Rajkumar Rai
Vinay Shrestha
Kamala Panta
Arpan Thapa
Anita Yadav
Manju Poudel
Rishma Gurung
Babu Bogati
Deepak Ghimire
Kajal Khanal
Anupraj Sharma
Bhanu Bhakta Dhakal
Agni Sapkota
Shree Krishna Shrestha