All Public Figure
Mahesh Acharya
Tika Pun
C. K. Lal
Birahi Karki
Usha Poudel
Prakash Ojha
Evana Manandhar
Rajkumar Rai
Prabal Gurung
Srijana Subba
Manju Poudel
Kiran KC
Shree Krishna Shrestha
Dinesh Kafle
Prakash Katuwal
Kamala Panta
Babu Bogati
Dilnath Giri
Anupraj Sharma
Rishma Gurung
Deepak Ghimire
Agni Sapkota
Rajina Rimal
Ramkrishna Bam Malla
Vinay Shrestha
Ram Thapa
Bhanu Bhakta Dhakal
Ranjit Rae
Kanakmani Dixit
Bijay Thapa