All Public Figure
Soniya KC
Birahi Karki
Usha Poudel
Jhamak Ghimire
Anupraj Sharma
Babu Bogati
Vinay Shrestha
Kiran KC
Mahesh Acharya
Santosh Paudel
Kamala Panta
Gaurav Pahari
Srijana Subba
Sipora Gurung
Sharad Vesawkar
Yam Baral
Dilnath Giri
Ranjit Rae
Ramkrishna Bam Malla
Aakash Adhikari
Manju Poudel
Purnima Lama
Ratan Subedi
Rajani K.C
Gopal Kiranti
Kanakmani Dixit
sanjeev singh
Nirmal Sharma
Rajina Rimal
Durga Kharel