All Public Figure
Rajani K.C
Swastima Khadka
Gaurav Pahari
Vinay Shrestha
Birahi Karki
Ranjit Rae
Mahesh Acharya
Anupraj Sharma
Aakash Adhikari
Usha Poudel
Arjun Ghimire
Durga Kharel
Dilnath Giri
Jhamak Ghimire
Manju Poudel
Narayan Gopal
Gopal Kiranti
Babu Bogati
Srijana Subba
Yam Baral
Ratan Subedi
Agni Sapkota
Purnima Shrestha
Melina Rai
Deeya Pun
Bhakta Raj Acharya
Rajina Rimal
Aankaji Sherpa
Kamala Panta
Januka Rai