All Public Figure
Barsha Shiwakoti
Sushil Koirala
Ganesh Thapa
Nayan DC
Prakash Ojha
Yuvraj Lama
Ujjwal Thakuri
Durga Ghimire
Chiranjibi Devkota
Anu Shah
Shiva Pariyar
Rajan Thapaliya
Deepak Bajracharya
Tika Pun
Dayaram Dahal
C. K. Lal
Rajkumar Rai
Devi Gharti
Sanjay Gupta
Birahi Karki
Jay Prakash Gupta
Rajani K.C
Karna Das
Usha Poudel
Kiran KC
Soniya KC
Gaurav Pahari
Urusha pandey
Arjun Ghimire
Vinay Shrestha