All Public Figure
Shree Krishna Shrestha
Evana Manandhar
Sushil Koirala
Nayan DC
Anu Shah
Deepak Bajracharya
Alisha Rai
Ganesh Thapa
Dayaram Dahal
Kumar Basnet
Sanjay Gupta
Ramesh Upreti
Shiva Pariyar
Barsha Shiwakoti
Ram Kumari Jhakri
Mahesh Basnet
Prakash Ojha
Ujjwal Thakuri
Chiranjibi Devkota
Karna Das
Tika Pun
Urusha pandey
Rajkumar Rai
C. K. Lal
Devi Gharti
Prabal Gurung
Soniya KC
Santosh Paudel
Jay Prakash Gupta
Kiran KC