All Public Figure
Asmi Shrestha
Rudra Pandey
Deepa Shree Niraula
Pemba Sherpa
Jay Devkota
Anil Singh
Sunil Rawal
Bishnu Hamal
Sushil Pokharel
Rekha Sharma
Rista Basnet
Amresh Kumar Singh
Jharana Bajracharya
Oshima Banu
Aditya Dahal
Niti Shah
Dinesh D.C
Arjun Karki
Dipendra K. Khanal
Rookmangud Katawal
Nalina Chitrakar
Anuvab Regmi
Salon Basnet
Bhawani Rana
Som Prasad Pandey
Lochan Rijal
Pramod Kharel
Raju Tamang
Anup Baral
Swaroop Raj Acharya