All Public Figure
Bhagwan Bhandari
Swotantrapratap Shah
Shankar BC
Agni Kharel
Chandra Prakash Gajurel
Sunita Dulal
Nima Rumba
Ramesh Lekhak
Saraswati Bhattarai
Deepak Bista
Parvati Rai
Sunil Thapa
Bhimsen Sapkota
Nisprabh Saji
Ramesh Budathoki
Govindraj Joshi
Sita Devi Yadav
Biraj Bhatta
Bimalendra Nidhi
Baikuntha Manandhar
Prashant Tamang
Sabin Rai
Harshika Shrestha
Sandip Chettri
Deep Kumar Upadhyay
Yuna Uperti
Malina Joshi
Basant Thapa
Neer Shah
Prakash Saran Mahat