All Public Figure
Nandita KC
Narayan Man Bijukchhe
Satya Narayan Mandal
Bishnu Majhi
Anjila Regmi
Ram Karki
Jharana Thapa
Anil Gurung
Prakash Man Singh
Kunti Moktan
Sudhira Shah
Romy Gauchan Thakali
Sushil Gyawali
Hitraj Pandey
Bam Dev Gautam
Amrit Gurung
Paras Bir Bikram Shah
Bharat Sitaula
Lokman Singh Karki
Chitra Bahadur K.C.
Upendra Mahato
Shilpa Pokharel
Mokshada Silwal
Kopila Gurung
Fufu lhamu khatri
Kamal Khatri
Yubraj Chaulagain
Jiwan Bahadur Shahi
Sushma Karki
Dan Ghising